ทีมกาบัดดี้ โรงเรียนนาน้อย ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38

ทีมกาบัดดี้ โรงเรียนนาน้อย ตัวแทนนักกีฬาจังหวัดน่าน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 " พิจิตรเกมส์ " ณ จังหวัดพิจิตร

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนนาน้อย (2022-12-21 15:04:57)