พิธีการจัดทำข้อตกลง (MOU) การพัฒนางาน Performance Agreement: PA

วันที่ 6 ธันวาคม 2565

➡️ ดร.พัทธนันท์ พิพิธนวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ประจำเดือนธันวาคม และร่วมพิธีการจัดทำข้อตกลง (MOU) การพัฒนางาน Performance Agreement: PA ณ โรงเรียนนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2022-12-21 20:29:42)