รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสรุปองค์ความรู้จากหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววิรัญพัตร์ ยะปวง และเด็กหญิงศุภานัน วรรณสวัสดิ์ชัย นักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสรุปองค์ความรู้จากหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับสมบูรณ์ พ.ศ.2564 ระดับชั้น ม.4-6 และ ระดับชั้นม.1-3 โดยนางสาวมนัลยา จินะแปง เป็นครูที่ปรึกษา

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2023-01-05 00:11:43)