อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เทคนิคการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับครูในยุคดิจิทัล”

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นายศิลป์ชัย จิตตรง และนางสาวรัตนาภรณ์ เรือนคำ ครูโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เทคนิคการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับครูในยุคดิจิทัล” ภายใต้โครงการพัฒนาความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

 

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2023-01-05 00:12:41)