ศึกษาดูงานการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE

วันที่ 16-18 ธันวาคม 2565 นางสาวสุรีย์พร อินไชย และนางชาลิสา คุณศิรินันทกุล ครูโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ร่วมศึกษาดูงานการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน และร่วมกิจกรรมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE Dancercise ณ ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่

 

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2023-01-05 21:55:20)