การนิเทศ ติดตาม การดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 นายอนุชา แก้วเพ็ชร ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอเชียงกลาง เป็นประธานในการนิเทศ ติดตาม การดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ของชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ชุมชน และสถานประกอบการ ในพื้นที่อำเภอเชียงกลาง ซึ่งมีคณะกรรมการอำเภอ TO BE NUMBER ONE และสมาชิกแกนนำของแต่ละชมรมฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2023-01-05 21:56:04)