นำเสนอผลการดำเนินงานอำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดน่าน

วันที่ 21 ธันวาคม 2565

????นายอนุชา แก้วเพ็ชร ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอเชียงกลาง พร้อมด้วยนายสมเกียรติ สิทธิยศ สาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง ดร.พัทธนันท์ พิพิธนวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม นางสาวพัชสินี อินทีวงค์ รองนายก อบต.เปือ นางอรไท พิพิธพัฒน์ไพสิฐ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลเชียงกลาง และคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE อำเภอเชียงกลาง ร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลการดำเนินงานอำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดน่าน ณ โรงแรมน่านกรีนเลควิว รีสอร์ท จังหวัดน่าน

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2023-01-05 21:59:13)