ได้รับการบริจาคงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา

วันที่ 5 มกราคม 2566

☀️โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ได้รับการบริจาคงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาจากท่านทิวา บุญเกิด อดีตนายกอบต.พระธาตุ จำนวน 1,000 บาท โดยท่านสุทธิชัย บุญเกิด ผู้ใหญ่บ้าน บ้านพร้าว เป็นผู้แทนในการมอบงบประมาณ

☀️และคุณทักษิณ เพ็ชรแบน ได้มอบเสื้อกีฬา และอุปกรณ์กีฬาเพื่อให้ส่งเสริมกีฬาให้กับนักเรียน

☀️ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรง

มีความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไปด้วยเทอญ

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2023-01-18 14:18:45)