ชุมนุมนาฏศิลป์ ร่วมกิจกรรม

วันที่ 25 มกราคม 2566

➡️ดร.พัทธนันท์ พิพิธนวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม พร้อมด้วยนางสาวนันท์ณิภัค วังแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวสุรีย์พร อินไชย ครู และนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ ร่วมกิจกรรมการคัดเลือกผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 บ้านดอนแท่น หมู่ที่ 3 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

 

 


 

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2023-02-27 13:23:23)