รับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

วันที่ 19 มกราคม 2566

➡️ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม รับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2023-02-27 13:24:18)