ประกวดการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

➡️นายรุ่งโรจน์ สะท้าน นายอำเภอเชียงกลาง พร้อมด้วยนายสมเกียรติ สิทธิยศ สาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง ดร.พัทธนันท์ พิพิธนวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม นางสาวพัชสิณี อินทีวงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปือ นางอรไท พิพิธพัฒน์ไพสิฐ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลเชียงกลาง นายเกรียงศักดิ์ ฝายนันทะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง คณะครู และนักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

????ร่วมประกวดการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประเภท อำเภอ TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 และประเภท ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา กลุ่มดีเด่น ระดับภาคเหนือ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

????ผลการประกวด อำเภอ TO BE NUMBER ONE อำเภอเชียงกลาง ผ่านการประกวดระดับภาคเหนือ ได้ไปต่อในรัดับประเทศ

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2023-02-27 13:29:06)