“ครบรอบ 30 ปี สร้างคนดีสู่สังคม”

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

☀️คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และศิษย์เก่า โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ได้จัดพิธีทำบุญวันก่อตั้งโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม “ครบรอบ 30 ปี สร้างคนดีสู่สังคม”

☀️โดยนายอนุชา แก้วเพ็ชร ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอเชียงกลาง เป็นประธานในพิธี

☀️ดร.นภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นผู้แทนในการมอบงบประมาณเพื่อสร้างห้องน้ำ มอบเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์แก่โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ครูดีเด่น นักเรียนดีเด่น ศิษย์เก่าดีเด่น และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

☀️โรงเรียนขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

     

 

 

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2023-02-27 13:30:23)