รับการประเมินเพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

☀️นางสาวเบญจวรรณ อุทุมพร นักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม รับการประเมินเพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2023-02-27 13:32:19)