โรงเรียนสันติสุขพิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวและสวนสนามระดับจังหวัด ประเภทเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม (2023-02-28 21:15:46)