ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เข้ารับ รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 ประเภทโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ระดับยอดเยี่ยม
เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม (2023-02-28 21:26:20)