ผู้อำนวยการโรงเรียนนำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธี วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชา บรมนาถบพิตร
เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม (2023-02-28 21:28:09)