ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษานิเทศติดตามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ที่ฝึกประสบการณ์ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2565
เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม (2023-02-28 21:32:44)