ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรมการจัดทำเว็บไซต์ ด้วย Google Site เพื้อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม (2023-02-28 21:45:31)