ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมวันลอยกระทงเพื่อสืบสานประเพณีไทยที่งดงามให้กับนักเรียนโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม
เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม (2023-02-28 21:47:14)