โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม กีฬาสีภายใน ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการให้นักเรียนได้พัฒนาสมรรถภาพ ทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและการรู้แพ้ รู้ชนะและให้อภัย
เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม (2023-02-28 21:59:30)