ร่วมงานนมัสการพระธาตุดอนแก้ว

ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ร่วมงานนมัสการพระธาตุดอนแก้ว สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2566

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2023-04-09 21:49:36)