อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตร อิงวัฒนธรรมพื้นถิ่น เพื่อสร้างเส้นทางอาชีพ

วันที่ 25 มีนาคม 2566

➡️ดร.พัทธนันท์ พิพิธนวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม พร้อมด้วยนางสุภาพร จิตตรง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวสุรีย์พร อินไชย นางสาววิกรานต์ อนุภาพ และนางสาวกนกรัตน์ สุขทอง ครูโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตร อิงวัฒนธรรมพื้นถิ่น เพื่อสร้างเส้นทางอาชีพ สหวิทยาเขตวรนคร ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2023-04-09 21:55:24)