ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนแนวทางการบริหารหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงพื้นที่วิถีน่าน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียน”

วันที่ 22 มีนาคม 2566

➡️ดร.พัทธนันท์ พิพิธนวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม พร้อมด้วยนางสุภาพร จิตตรง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวกนกรัตน์ สุขทอง ครู เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนแนวทางการบริหารหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงพื้นที่วิถีน่าน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียน” ณ โรงแรมน่านกรีนเลควิว รีสอร์ท จังหวัดน่าน

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2023-04-09 21:56:19)