คัดสรร ผู้รับทุนพระราชทาน รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2566 ระดับจังหวัด ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)”

วันที่ 30 มีนาคม 2566

➡️ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ต้อนรับคณะอนุกรรมการ ดร.ศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล ศึกษาธิการจังหวัดน่าน ประธานอนุกรรมการและคณะ ได้ตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ของนักเรียนผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุนพระราชทาน รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2566 ระดับจังหวัด ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)”

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2023-04-09 22:00:18)