ตรวจเยี่ยมการสร้างห้องน้ำที่เสร็จเรียบร้อย

วันที่ 7 เมษายน 2566

☀️พระครูศีลนันทโชติ รองเจ้าคณะอำเภอเชียงกลาง เจ้าอาวาสวัดพญาแก้ว ได้ตรวจเยี่ยมการสร้างห้องน้ำที่เสร็จเรียบร้อย จากที่ท่านและคณะได้ร่วมทำบุญสร้างห้องน้ำให้กับนักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ร่วมกับคณะท่าน ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

☀️พระครูศีลนันทโชติได้มอบปัจจัยร่วมทำบุญผ้าป่าศิษย์เก่า ที่จะจัดในวันที่ 12 เมษายน 2566 นี้ด้วย และรับเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์แก่โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ วัด
เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2023-04-09 22:02:54)