ติดตามการพัฒนาอาคารสถานที่ และชี้จุดต้นไม้กีดขวางสายไฟฟ้า

วันที่ 7 เมษายน 2566

➡️ดร.พัทธนันท์ พิพิธนวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ติดตามการพัฒนาอาคารสถานที่ และชี้จุดต้นไม้กีดขวางสายไฟฟ้า ให้กับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ที่จะให้ความอนุเคราะห์รถกระเช้าไฟฟ้าในการตัดแต่งต้นไม้ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และอาคารเรียนต่อไป

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, หมอก และ ต้นไม้
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, หมอก และ ต้นไม้
เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2023-04-09 22:05:01)