รับการสนับสนุน ช่วยเหลือโรงเรียนประสบวาตภัย

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566  พล.ต.ฐานพัฒท์ ฉัตรเมืองปัก ร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 64/ จปร.รุ่นที่ 75

ได้มอบงบประมาณ จำนวน 60,000 บาท และประสานช่างไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้า จนสำเร็จเรียบร้อยด้วยดี

จากเหตุที่โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมประสบวาตภัย

โรงเรียนขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ และ

ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุข ความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยเทอญ

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2023-06-13 16:45:26)