การจัดทำแผนความปลอดภัยสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ดร.พัทธนันท์ พิพิธนวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม และนางสาวนันท์ณิภัค วังแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนความปลอดภัยสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ณ โรงแรมดิอิมเพรสน่าน จังหวัดน่าน

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2023-06-13 16:47:38)