อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม (4+6 Model)

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม (4+6 Model) จากสถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ วิทยากรโดย ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม จังหวัดลำปาง และท่านอุไร เปียงใจ อดีตศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน 2 ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเชียงกลาง

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2023-06-13 16:48:47)