โครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า”

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุร่วมกับอาสาปศุสัตว์บ้านพร้าว หมู่ที่ 2 ออกให้บริการฉีดวัคซีนแมวโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เพื่อป้องโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี อีกทั้งสนับสนุนนโยบายสถานศึกษาปลอดภัยของกระทรวงศึกษาธิการ

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2023-06-13 16:50:04)