ให้ความรู้ คำแนะ การตรวจสอบสุขภาพจิตเบื้องต้น

ขอขอบคุณ นางอรไท พิพิธพัฒน์ไพสิฐ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลเชียงกลาง ที่ให้ความรู้ คำแนะ การตรวจสอบสุขภาพจิตเบื้องต้นให้กับนักเรียนและคณะครูโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ณ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2023-06-13 16:52:53)