ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 2 มิถุนายน 2566

➡️ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

☀️ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา และผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2023-06-13 16:55:39)