“เยาวชนคนดี วิถีพุทธ”

วันที่ 3 มิถุนายน 2566

➡️ ดร.พัทธนันท์ พิพิธนวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม พร้อมด้วยนางสุภาพร จิตตรง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวอภิชญา สอนใจ ครู และนักเรียนที่รับรางวัล “เยาวชนคนดี วิถีพุทธ” ได้แก่ นางสาวเบญจวรรณ อุทุมพร และเด็กชายพงษ์เทพ ยาวุธ ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันสำคัญท่งพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปี 2566 โดยจังหวัดน่าน คณะสงฆ์จังหวัดน่าน และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน ณ วัดพญาภู พระอารามหลวง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2023-06-13 16:57:22)