ดำเนินงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE ต้นแบบรักษามาตรฐานระดับเงิน ปีที่ 1

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น.

☀️นายรุ่งโรจน์ สะท้าน นายอำเภอเชียงกลาง ประธานคณะกรรมการอำเภอ TO BE NUMBER ONE อำเภอเชียงกลาง พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมฯ ภาคีเครือข่าย ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการระดับประเทศ นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาชุมชน นายสันติ สันติศานสุข ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE ต้นแบบรักษามาตรฐานระดับเงิน ปีที่ 1 เพื่อเยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของชมรม TO BE NUMBER ONE ซึ่งมีการแสดงศักยภาพของสมาชิก ได้แก่

???? DANCERCISE การแสดงระบำชนเผ่า และการแสดงมวยสากลเบื้องต้น โดยนักเรียน รร.พระธาตุพิทยาคม

???? การฟ้อนต้อนรับ โดย นักเรียน รร.เชียงกลาง”ประชาพัฒนา”

????การเต้นไลน์แดนซ์ โดยกลุ่มสตรีและ อสม.อำเภอเชียงกลาง จำนวน 303 คน

????การนำเสนอนิทรรศการ ได้แก่

1. รร.พระธาตุพิทยาคม

2. รร.เชียงกลาง “ประชาพัฒนา

3. รร.บ้านสบกอน

4. รร.พระพุทธบาทวิทยา

5. รร.ชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115

6. ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอเชียงกลาง

7. ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านหนองผุก

8. ชมรมแสงทอง TO BE NUMBER ONE และ

9. ชมรมผู้สูงอายุอำเภอเชียงกลาง

????นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานโดย นายรุ่งโรจน์ สะท้าน นายอำเภอเชียงกลาง นายสมเกียรติ สิทธิยศ สาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง ดร.พัทธนันท์ พิพิธนวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม นพ.อภิชิต สถาวรวิวัฒน์ ผอ.รพ.เชียงกลาง และผู้ร่วมให้ข้อมูลจากสถานศึกษาสภ.เชียงกลาง กองร้อย ตชด.ที่ 325 วัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนง.พัฒนาชุมชน อ.เชียงกลาง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอเชียงกลาง และทุกภาคส่วน

???? ขอขอบคุณ ท่านจงจิต ปินศิริ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ท่านถนัด ใบยา หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ท่านปิยดา ขุนชุ่ม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผู้ประสานงานโครงการฯ ท่านโสภา ชวนวัน รอง ผอ.สพม.น่าน ท่านณัฐพงษ์ สปริยศิลป์ ว่าที่ สส.จังหวัดน่าน และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้

????ผลการติดตามคณะอนุกรรมการระดับประเทศได้ชื่นชม ให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการดำเนินงานต่อไป และให้กำลังใจในการเข้าร่วมแสดงผลงานระดับประเทศในงานมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE ระหว่างวันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ต่อไป

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2023-06-13 17:00:46)