นางพิลาวัลย์ อยู่สุข รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม มอบหมายให้ นายอัศวิน กลับมา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ ให้การต้อนรับ คณะวิทยากรจากสำนักงาน คปภ. จังหวัดน่าน ในการอบรมโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ปี 2566

นางพิลาวัลย์ อยู่สุข รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม มอบหมายให้ นายอัศวิน กลับมา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ ให้การต้อนรับ คณะวิทยากรจากสำนักงาน คปภ. จังหวัดน่าน ในการอบรมโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ปี 2566 ทางโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม จังหวัดน่าน ขอขอบพระคุณ คณะวิทยากรจากสำนักงาน คปภ. จังหวัดน่าน เป็นอย่างสูง ที่ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการทำประกันภัย และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประกันภัยต่างๆ

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม (2023-06-16 14:42:19)