ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการศักยภาพแกนนำสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดน่าน ประจำปี 2566

วันที่ 15-16 มิถุนายน 2566

➡️ นักเรียนแกนนำสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการศักยภาพแกนนำสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดน่าน ประจำปี 2566 ณ โรงแรมน้ำทองน่าน จังหวัดน่าน

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2023-06-23 10:09:37)