จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู และได้รับเกียรติจากท่าน ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด เป็นประธานในพิธี

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 นางพิลาวัลย์ อยู่สุข รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู และได้รับเกียรติจากท่าน ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด เป็นประธานในพิธี ซึ่งถือว่าเป็นประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่นักเรียนควรยึดถือและอยู่คู่สถาบันการศึกษาของไทยมาอย่างยาวนาน เป็นพิธีกรรมที่แสดงถึงความเคารพนับถือและระลึกถึงความดีงามของครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ศิษย์

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม (2023-06-27 11:06:32)