อบรมโครงการซ้อมแผนระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา โดยงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 นางพิลาวัลย์ อยู่สุข รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม มอบหมายให้ นายอัศวิน กลับมา หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ นำคณะครู และนักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการซ้อมแผนระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา โดยงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา เพื่อให้ครู นักเรียนและบุคลากรทุกคน ได้รู้จักวิธีการอพยพ การรวมพล ตลอดจนทั้งเป็นการบูรณาการองค์ความรู้และทักษะเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับโรงเรียน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตประจำวันและลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของโรงเรียน

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม (2023-06-27 11:08:47)