อบรมโครงการ EGAT TOGETHER 2023 จัดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่  22  มิถุนายน  2566  นางพิลาวัลย์ อยู่สุข  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม นำคณะครู และนักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการ  EGAT TOGETHER 2023  จัดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยการนำของ คุณพิษณุ  สุเทปิน  นายช่างไฟฟ้า 8 หัวหน้าสถานีจ่ายไฟฟ้าแรงสูงจังหวัดน่าน และคณะ  เพื่อให้ครู นักเรียนและบุคลากรทุกคน ได้รับความเกี่ยวกับไฟฟ้า ระบบการทำงานของไฟฟ้า ประโยชน์และโทษของไฟฟ้า อีกทั้งยังได้ปรับปรุงแก้ไขระบบไฟฟ้าของโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมให้ดีขึ้น อาทิเช่น การเปลี่ยนหลอดไฟ การเปลี่ยนพัดลม และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ฟรี!!

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม (2023-06-27 11:09:51)