การจัดกิจกรรม “รำลึกครูกลอน สุนทรภู่”

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน  2566 นางพิลาวัลย์  อยู่สุข รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม เป็นประธานในพิธี ในการจัดกิจกรรม “รำลึกครูกลอน สุนทรภู่” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรำลึกถึงพระคุณของบรมครูกลอน สุนทรภู่ และเห็นคุณค่าของภาษาไทย ภายในกิจกรรมมีการประกวด เช่น การคัดลายมือ การเขียนสะกดคำ การเขียนเรียงความ การอ่านจับใจความ และการวาดภาพระบายสี มีการมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม (2023-06-29 09:52:54)