กล่าวคำปฎิญาณต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนบ้านหลวง (2023-06-29 12:02:14)