โรงเรียนแม่จริม ลงทะเบียนหมอพร้อม พิสูจน์และยืนยันตัวตนหมอพร้อม DID

⏰วันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2566

????โรงเรียนแม่จริม นำโดย นางพัชราภา ผาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม นางสาวกัณนิกา จินะตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่จริม ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่จริม ออกปฏิบัติงานลงทะเบียนหมอพร้อม พิสูจน์และยืนยันตัวตนหมอพร้อม DID ตามนโยบายสุขภาพดิจิทัลของ กระทรวงสาธารณสุข ผ่านแอปพลิเคชั่นหมอพร้อม ลงทะเบียนพิสูจน์และยืนยันตัวตน สำหรับประชาชนที่มารับบริการด้านสาธารณสุข เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงประวัติการเข้ารับการรักษาพยาบาลของตนเอง โดยดำเนินการในกลุ่มบุคลากรสาธารณสุข กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กลุ่มข้าราชการ กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา รวมถึงกลุ่มประชาชนทั่วไป โรงเรียนแม่จริมขอขอบคุณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่จริม มา ณ โอกาสนี้

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนแม่จริม (2023-07-02 20:54:43)