โรงเรียนแม่จริม ได้รับรางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ประจำปี 2566 ระดับภูมิภาค รางวัลระดับเหรียญทองแดง จากคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนแม่จริม ได้รับรางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ประจำปี 2566 ระดับภูมิภาค รางวัลระดับเหรียญทองแดง จากคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้ชื่อผลงาน "SMART BORWA 5G MODEL รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency : DC) ของครูโรงเรียนแม่จริม ให้ก้าวทันการจัดการศึกษาและการทำงานวิถีใหม่สู่การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดิจิทัล"

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนแม่จริม (2023-07-03 14:03:05)