รับการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม รับการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) บูรณาการส่ระการเรียนรู้ท้องถิ่น อิงวัฒนธรรมพื้นถิ่นน่าน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนสู่เส้นทางอาชีพ

 

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2023-07-06 09:17:05)