พิธีไหว้ครู โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

พิธีไหว้ครู โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

วันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2566

เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและความเคารพต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2023-07-20 15:30:41)