จัดกิจกรรม “รำลึกครูกลอนสุนทรภู่ รู้รักษ์ภาษาไทย”

วันที่ 29 มิถุนายน 2566

????โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม จัดกิจกรรม “รำลึกครูกลอนสุนทรภู่ รู้รักษ์ภาษาไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกและเชิดชูเกียรติสุนทรภู่ กวีเอกของไทยและของโลก ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก เรียนรู้วรรณคดีไทย ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง และมีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ด้านภาษาไทย

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2023-07-20 15:32:00)