ร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE Idol

วันที่ 26 มิถุนายน 2566

????นางสุภาพร จิตตรง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม และเด็กหญิงพิชญ์สีนี มูลรินทร์ นักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE Idol ในกิจกรรมรวมพลังคนเก่งและคนดีทูบีนัมเบอร์วันในการต่อต้านยาเสพติดจังหวัดน่าน ประจำปี 2566 (วันต่อต้านยาเสพติดโลก) ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2023-07-20 15:32:55)