จัดกิจกรรมแข่งกีฬา ต้านภัยยาเสพติด

วันที่ 29 มิถุนายน 2566

???? โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม จัดกิจกรรมแข่งกีฬา ต้านภัยยาเสพติด โดยมีกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของนักเรียน ให้นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด มีความสามัคคี และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2023-07-20 15:33:41)