ป้องกันโรคไข้เลือดออก

 

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566

????หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง (นคม.) ที่ 1.5.1 อำเภอท่าวังผา ได้เข้ามาพ่นฝอยละอองเพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือด ณ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม โดยนางอรพินทร์ อินทอง นายก อบต.พระธาตุ นางจำปา ละออ ผอ.รพ.สต.พระธาตุ พร้อมด้วยผู้ใหญ่ศรีทอน บุญเกิด และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต.และอสม.บ้านดอนแก้ว ลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการพ่นฝอยละอองในครั้งนี้

และวันที่ 10 กรกฎาคม 2566

????คณะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านพร้าว หมู่ที่ 2 ตำบลพระธาตุ ได้ลงพื้นที่โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เพื่อสำรวจและทำลายแหล่งลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ต้นไม้
เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2023-07-20 15:36:32)