โรงเลี้ยงหนอนแมลงเสือ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566

????ขอขอบคุณผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ โชตินันท์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สท.มนตรี เชี่ยวสุวรรณ ที่เดินทางมาดูสถานที่ ณ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เพื่อให้ความอนุเคราะห์สร้างโรงเลี้ยงหนอนแมลงเสือต่อไป

 

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2023-07-20 15:38:06)